Peso Precio
de 0 a 5 kgs 5,00 €
de 6 kgs a 9 kgs  6,00 €
de 10 kgs a 15 kgs 10,00 €
de 16 kgs a 20 kgs 12,50 €
de 21 kgs a 25 kgs  15,00 €
de 26 kgs a 29 kgs  17,50 €
30 kgs  20,00 €
de 30,01 a 35 kgs  22,00 €
de 35,01 a 40 kgs   24,00 €
de 40,01 a 45 kgs   26,00 €
de 45,01 a 50 kgs  28,00 €
de 50,01 a 55 kgs  30,00 €
de 55,01 a 60 kgs  32,00 €
de 60,01 a 65 kgs  34,00 €
de 65,01 a 70 kgs  36,00 €
de 70,01 a 75 kgs  38,00 €
de 75,01 a 80 kgs  40,00 €
de 80,01 a 85 kgs  42,00 €
de 85,01 a 90 kgs  44,00 €
de 90,01 a 95 kgs  46,00 €
de 95,01 a 100 kgs  48,00 €
 
Peso Precio
de 100,01 a 105 kgs  50,00 €
de 105,01 a 110 kgs  52,00 €
de 110,01 a 115 kgs  54,00 €
de 115,01 a 120 kgs  56,00 €
de 120,01 a 125 kgs  58,00 €
de 125,01 a 130 kgs  60,00 €
de 130,01 a 135 kgs  62,00 €
de 135,01 a 140 kgs  64,00 €
de 140,01 a 145 kgs  66,00 €
de 145,01 a 150 kgs  68,00 €
de 150,01 a 155 kgs  70,00 €
de 155,01 a 160 kgs  72,00 €
de 160,01 a 165 kgs  74,00 €
de 165,01 a 170 kgs  76,00 €
de 170,01 a 175 kgs  78,00 €
de 175,01 a 180 kgs  80,00 €
de 180,01 a 185 kgs   82,00 €
de 185,01 a 190 kgs  84,00 €
de 190,01 a 195 kgs  86,00 €
de 195,01 a 200 kgs  88,00 €
Peso Precio
de 0 a 5 kgs 14,00 €
de 5,01 a 10 kgs  30,00 €
de 10,01 a 29 kgs  38,00 €
de 29,01 a 39 kgs  46,00 €
de 39,01 a 49 kgs  54,00 €
de 49,01 a 59 kgs  62,00 €
de 59,01 a 69 kgs  70,00 €
de 69,01 a 79 kgs  78,00 €
 
Peso Precio
de 79,01 a 89 kgs  86,00 €
de 89,01 a 99 kgs  94,00 €
de 99,01 a 109 kgs  102,00 €
de 109,01 a 119 kgs  110,00 €
de 119,01 a 129 kgs  118,00 €
de 129,01 a 139 kgs  126,00 €
de 139,01 a 149 kgs  134,00 €
de 149,01 a 160 kgs  142,00 €
Peso Precio
de 0 a 250gr  8,00 €
de 250gr a 5 kgs  13,00 €
6 kgs  15,50 €
7 kgs 18,00 €
8 kgs  20,50 €
9 kgs  22,50 €
10 kgs  25,50 €
11 kgs  26,50 €
12 kgs  26,90 €
13 kgs  27,60 €
14 kgs  28,30 €
15 kgs  29,00 €
16 kgs   29,70 €
17 kgs  30,40 €
18 kgs  31,10 €
19 kgs  31,80 €
20 kgs  32,50 €
21 kgs  32,75 €
22 kgs  33,00 €
23 kgs  33,25 €
24 kgs  33,50 €
25 kgs  33,75 €
26 kgs  34,00 €
27 kgs  34,25 €
28 kgs  34,50 €
29 kgs  34,75 €
30 kgs  35,00 €
de 30,01 a 35 kgs   45,00 €
de 35,01 a 40 kgs  50,00 €
de 40,01 a 45 kgs  55,00 €
de 45,01 a 50 kgs  60,00 €
 
Peso Precio
de 50,01 a 55 kgs  65,00 €
de 55,01 a 60 kgs  70,00 €
de 60,01 a 65 kgs  75,00 €
de 65,01 a 70 kgs  80,00 €
de 70,01 a 75 kgs  85,00 €
de 75,01 a 80 kgs  90,00 €
de 80,01 a 85 kgs  95,00 €
de 85,01 a 90 kgs  100,00 €
de 90,01 a 95 kgs  105,00 €
de 95,01 a 100 kgs  110,00 €
de 100,01 a 105 kgs  115,00 €
de 105,01 a 110 kgs  120,00 €
de 110,01 a 115 kgs  125,00 €
de 115,01 a 120 kgs  130,00 €
de 120,01 a 125 kgs   135,00 €
de 125,01 a 130 kgs  140,00 €
de 130,01 a 135 kgs  145,00 €
de 135,01 a 140 kgs  150,00 €
de 140,01 a 145 kgs  155,00 €
de 145,01 a 150 kgs  160,00 €
de 150,01 a 155 kgs  165,00 €
de 155,01 a 160 kgs  170,00 €
de 160,01 a 165 kgs  175,00 €
de 165,01 a 170 kgs  180,00 €
de 170,01 a 175 kgs  185,00 €
de 175,01 a 180 kgs  190,00 €
de 180,01 a 185 kgs  195,00 €
de 185,01 a 190 kgs  200,00 €
de 190,01 a 195 kgs  205,00 €
de 195,01 a 200 kgs  210,00 €
Peso Precio
De 0 a 5 kgs 16,00 €
De 5,01 a 10 kgs 24,00 €
De 10,01 a 15 kgs 28,00 €
De 15,01 a 20 kgs 32,00 €
De 20,01 a 25 kgs 32,50 €
De 25,01 a 30 kgs 34,00 €
De 30,01 a 35 kgs 45,00 €
 
Peso Precio
De 35,01 a 40 kgs 47,00 €
De 40,01 a 50 kgs 49,00 €
De 50,01 a 70 kgs 54,00 €
De 70,01 a 80 kgs 75,00 €
De 80,01 a 90 kgs 84,00 €
De 90,01 a 100 kgs 92,00 €
Peso Precio
De 0 a 5 kgs 16,00 €
De 5,01 a 10 kgs 24,00 €
De 10,01 a 15 kgs 28,00 €
De 15,01 a 20 kgs 32,00 €
De 20,01 a 25 kgs 32,50 €
De 25,01 a 30 kgs 34,00 €
De 30,01 a 35 kgs 45,00 €
 
Peso Precio
De 35,01 a 40 kgs 47,00 €
De 40,01 a 50 kgs 49,00 €
De 50,01 a 70 kgs 54,00 €
De 70,01 a 80 kgs 75,00 €
De 80,01 a 90 kgs 84,00 €
De 90,01 a 100 kgs 92,00 €
Peso Precio
De 0 a 5 kgs 16,00 €
De 5,01 a 10 kgs 24,00 €
De 10,01 a 15 kgs 28,00 €
De 15,01 a 20 kgs 32,00 €
De 20,01 a 25 kgs 32,50 €
De 25,01 a 30 kgs 34,00 €
De 30,01 a 35 kgs 45,00 €
 
Peso Precio
De 35,01 a 40 kgs 47,00 €
De 40,01 a 50 kgs 49,00 €
De 50,01 a 70 kgs 54,00 €
De 70,01 a 80 kgs 75,00 €
De 80,01 a 90 kgs 84,00 €
De 90,01 a 100 kgs 92,00 €
Peso Precio
de 250 g a  500 g 4,95 €
de 501 g a 750 g 6,35€
de 751g a 1 kg 7,25€
de 1,01 kg a 2 kg 7,95€
 
Peso Precio
de 2,01 kg a 5 kg 8,95€
de 5,01kg a 10 kg 13,75€
de 10,01kg a 30 kg 20,05€
más de 30,01 kg 28,55€
Peso Precio
De 0 a 5 kgs 16,00 €
De 5,01 a 10 kgs 24,00 €
De 10,01 a 15 kgs 28,00 €
De 15,01 a 20 kgs 32,00 €
De 20,01 a 25 kgs 32,50 €
De 25,01 a 30 kgs 34,00 €
De 30,01 a 35 kgs 45,00 €
 
Peso Precio
De 35,01 a 40 kgs 47,00 €
De 40,01 a 50 kgs 49,00 €
De 50,01 a 70 kgs 54,00 €
De 70,01 a 80 kgs 75,00 €
De 80,01 a 90 kgs 84,00 €
De 90,01 a 100 kgs 92,00 €
Peso Precio
De 0 a 5 kgs 16,00 €
De 5,01 a 10 kgs 24,00 €
De 10,01 a 15 kgs 28,00 €
De 15,01 a 20 kgs 32,00 €
De 20,01 a 25 kgs 32,50 €
De 25,01 a 30 kgs 34,00 €
De 30,01 a 35 kgs 45,00 €
 
Peso Precio
De 35,01 a 40 kgs 47,00 €
De 40,01 a 50 kgs 49,00 €
De 50,01 a 70 kgs 54,00 €
De 70,01 a 80 kgs 75,00 €
De 80,01 a 90 kgs 84,00 €
De 90,01 a 100 kgs 92,00 €
Peso Precio
De 0 a 5 kgs 16,00 €
De 5,01 a 10 kgs 24,00 €
De 10,01 a 15 kgs 28,00 €
De 15,01 a 20 kgs 32,00 €
De 20,01 a 25 kgs 32,50 €
De 25,01 a 30 kgs 34,00 €
De 30,01 a 35 kgs 45,00 €
 
Peso Precio
De 35,01 a 40 kgs 47,00 €
De 40,01 a 50 kgs 49,00 €
De 50,01 a 70 kgs 54,00 €
De 70,01 a 80 kgs 75,00 €
De 80,01 a 90 kgs 84,00 €
De 90,01 a 100 kgs 92,00 €